صفحه ۱۹۵

می‎شد، اما من مستقیما پیش ایشان درس عرفان نخواندم؛ البته من خیلی عقیده به عرفان مصطلح نداشتم، حتی یک بار به کتاب فتوحات احتیاج پیدا کردم -در ارتباط با قضیه بهائیت - من این کتاب را نداشتم رفتم از مرحوم امام به امانت گرفتم، که آن هم داستان جالبی دارد.

س: چه ارتباطی بین قضیه بهائیت و فتوحات وجود داشت ؟

ج: من کتابهای بهاییها را به خاطر اینکه با آنها درگیر بودم زیاد می‎دیدم، در کتاب " فرائد " گلپایگانی مطلبی را از کتاب " الیواقیت والجواهر " شعرانی به نقل از " فتوحات مکیه " ی ابن عربی نقل کرده بود، در عبارتی که آنجا درباره امام زمان (عج) نوشته یک جمله "مرج عکا" آمده است و بهاییها از این کلمه خواسته اند استفاده کنند که چون میرزا حسینعلی بهاء در عکا بوده این جمله ابن عربی در ارتباط با بهاء الله است !

حساس شدم که بروم کتاب الیواقیت و الجواهر را پیدا کنم، از هر کس سراغ گرفتم کسی این کتاب را نداشت. رفتم خدمت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که در کتابشناسی و کتابداری معروف بودند، ایشان گفتند من اصلا اسم این کتاب را هم نشنیده ام ! از آیت الله بروجردی هم سراغ گرفتیم ایشان هم اظهار داشتند که این کتاب را ندارند، تا اینکه یک کتابفروشی بود در کنار پله های بازار قم به نام حاج شیخ حسینعلی کتابفروش، من از ایشان پرسیدم شما کتاب الیواقیت و الجواهر دارید؟ گفت بله، گفتم چقدر می‎شود، گفت بیست و پنج تومان -آن وقت بیست و پنج تومان خیلی پول بود- من هم این پول را نداشتم، رفتم از مرحوم آیت الله بروجردی این مبلغ را به عنوان اینکه کتاب را برای ایشان خریداری کنم گرفتم. بالاخره کتاب را خریداری کردم پس از مراجعه معلوم شد در همانجا که "مرج عکا" را می‎گوید، نام و خصوصیات امام زمان (عج) را به تفصیل به نقل از باب سیصد و شصت و شش فتوحات نقل می‎کند که مهدی (ع) در سامرا در سنه 255 هجری به دنیا آمده و می‎نویسد: "هو: م، ح، م، د، ابن الحسن العسکری، ابن علی النقی،ابن محمدالتقی و..." دوازده امام را می‎شمارد؛ بعد این انگیزه را پیدا کردم که بروم فتوحات را پیدا کنم، از مرحوم امام پرسیدم که شما فتوحات را دارید؟ گفتند بله، گفتم می‎شود یک شب به من امانت بدهید، گفتند

ناوبری کتاب