صفحه ۱۸۲

س: مرحوم آیت الله بروجردی از فعالیتهای شما در اصفهان تا چه اندازه آگاهی یافت و حمایت نمود؟

ج: ایشان کاملا در جریان بودند و از فعالیتهای من خوشحال بودند.

س: حظیره القدس بهاییها در نجف آباد را چه کسانی و در چه تاریخی آتش زدند؟

ج: من یادم نیست حظیره القدس را دقیقا کی آتش زدند، بالاخره در همان روزها بود، شب رفته بودند آنجا را آتش زده بودند، تعدادی از بچه ها تحریک شده بودند رفته بودند آنجا را شبانه آتش زده بودند، خود بهاییها بیشتر این جریان را بزرگش کردند تا مظلوم نمایی کنند.

همراهی سایر علما و مراجع با حکم آیت الله بروجردی

س: در آن زمان سایر علما و مراجع چه موضعی نسبت به بهائیت داشتند، عکس العمل یا همراهی آنان نسبت به حکم آیت الله بروجردی در این زمینه چگونه بود؟

ج: پس از اینکه حکم آیت الله بروجردی در نجف آباد به اجرا گذاشته شد من به اصفهان آمدم و با علمای اصفهان صحبت کردم، آقای حاج شیخ محمدحسن نجف آبادی همراهی کردند و با چند نفر دیگر از علما یک متن کوتاهی علیه بهائیت صادر کردند؛ بعد از علمای نجف استفتاء کردم، در میان آنها مرحوم آیت الله آقای حاج سید جمال گلپایگانی خیلی خوب جواب داده بودند. متن جواب ایشان چنین بود:

"بسم الله الرحمن الرحیم، معاشرت و مخالطه و معامله با این طائفه ضاله مضله که ضرر آنها به دین و ملت و دولت و منحرف کردن آنها مردم را از طریق حق بیان کردنی نیست، به انواعها و اقسامها حرام است و اجتناب از آنها لازم است کما اینکه حضرت آیت الله بروجردی متعنا الله و جمیع المسلمین بطول بقائه مرقوم فرمودند، و حکم آن بزرگوار لازم الاتباع و مخالفت ایشان حرام و در حد شرک بالله است.

‏26 ع ‏1375/1 - الاحقر جمال الموسوی الگلپایگانی " ‏

ناوبری کتاب