صفحه ۱۶۲

بروجردی با قضیه اصلاحات ارضی نیز مخالف بود با اینکه با خانها هم موافق نبود ولی عقیده اش این بود که بالاخره بعضی از اینها حلال و حرام را رعایت می‎کنند و نمی شود بدون اجازه در زمینهای آنها تصرف کرد،از بعضی شنیدم که شاه برای ایشان پیغام داده بود که "همه دنیا این کار ( اصلاحات ارضی) را انجام داده اند ما هم ناچاریم انجام دهیم و الادست بر نمی دارند"،آقای بروجردی پیغام داده بودند به ایشان بگویید: "دنیا کارهای دیگر هم کردند، آنها سلطنت را هم کنار گذاشتند و جمهوری به وجود آوردند، کار دنیا چکار دارد به مسائل دینی ؟" -می خواست بگوید اگر می‎خواهی به جای دیگر نگاه کنی این یکی هم باید باشد و سلطنت به جمهوری تبدیل شود- و به همین جهت تا وقتی که آیت الله بروجردی زنده بود شاه لوایح شش گانه را اعلام نکرد.

دو خاطره از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی

1 - ایشان گاهگاهی خیلی عصبانی می‎شدند، نقل شد که زمانی در بروجرد نذر کرده بودند که اگر عصبانی شدند یک سال روزه بگیرند و تصادفا روزی عصبانی شدند و یک سال روزه را گرفتند.

2 - روزی در درس فقه در قم در برابر اشکال یکی از شاگردان که مرد محترمی بود عصبانی شدند تا جایی که به طرف فرمودند برو این حرفهای لاطائل را در حاشیه امثله بنویس، فردای آن روز روی منبر از طرف عذرخواهی کردند و فرمودند: من از عصبانیت خودم بسیار عصبانی شدم، شما مرا ببخشید، و شنیده شد مبلغ دویست تومان -به پول آن روز- برای ایشان فرستادند.

نظریه آیت الله بروجردی درباره موضع آخوند خراسانی در انقلاب مشروطه

س: مرحوم آیت الله بروجردی در ارتباط با انقلاب مشروطیت که در دوران جوانی ایشان به وقوع پیوست اگر اظهار نظر خاصی داشتند و حضرتعالی در خاطر دارید بیان فرمایید.

ناوبری کتاب