صفحه ۱۵۶

علما کمک می‎کرد، افراد می‎فرستاد با آنان ارتباط برقرار می‎کرد. ایشان دارالتقریب را تایید می‎کرد به آشیخ محمدتقی کمک می‎کرد، گاهی از علمای سنی مذهب خارج از کشور که به ایران می‎آمدند تجلیل می‎کرد و به آنها احترام می‎گذاشت، می‎گفتند در مسائل اسلامی شیعه و سنی باید با هم هماهنگ باشند.

س: آقای آشیخ محمدتقی قمی به ابتکار خودش دارالتقریب را تشکیل داد یا به ابتکار آیت الله بروجردی ؟

ج: نمی دانم، به نظرم به ابتکار خودش بوده، شاید آیت الله بروجردی هم دخالت داشته اند. وقتی ایشان (شیخ محمدتقی) آمد قم برای طلبه ها صحبت می‎کرد، طلبه ها از ایشان خیلی استقبال و تجلیل کردند، ایشان هم به شکلی مسائل را مطرح می‎کرد که طلبه های جوان خوششان می‎آمد. ایشان می‎گفت کفار دارند باهم متحد می‎شوند چرا ما باید پراکنده باشیم خود ایشان به من می‎گفت حوزه باید برای تبلیغ اسلام در همه دنیا به زبانهای مختلف خود را آماده کنند. ایشان داستان قابل توجهی را برای ما نقل کرد، می‎گفت وقتی که اندونزی از دست هلندیها نجات یافت و مستقل شد یک نفر را از اندونزی فرستادند الازهر مصر که هزارتا مبلغ اسلام برای آنها بفرستد چون آنها سالها بود که از اسلام دور نگاه داشته شده بودند -مثل کشورهای مسلمان نشین شوروی که الان آزاد شده اند- آشیخ محمدتقی می‎گفت من خودم را رساندم به آن شخص که از طرف سو کارنو برای این کار آمده بود گفتم خوب شما مبلغ اسلام می‎خواهید برای شما مذهب خاص که مهم نیست ؟ گفت نه، گفتم بیایید لااقل پنجاه نفر آنها را از مذهب شیعه انتخاب بکنید، بالاخره مذهب شیعه مذهب اهل بیت و عترت پیغمبر است، آن شخص گفت من حرفی ندارم ما برای مذهب شیعه اهمیت قائلیم منتها باید پنجاه نفری که ما می‎پذیریم چند شرط داشته باشند:یکی اینکه زبان بلد باشند یا زبان انگلیسی که زبان بین المللی است یا زبان منطقه آنجا را که بتوانیم برای تبلیغ از آنها استفاده کنیم، دیگر اینکه یک مقام مسئول یا مرجعی مثل آسید ابوالحسن اصفهانی ضمانت بدهد که اینها از نظر اخلاقی یا از نظر مالی در آنجا کار خلافی مرتکب نشوند. آشیخ محمدتقی گفت من هر چه فکر کردم دیدم الازهر هر هزار نفر را دارد که بفرستد اما ما شیعه پنجاه نفر را

ناوبری کتاب