صفحه ۱۵۳

س: عبارات مرحوم آیت الله کاشانی درآن جلسه در ارتباط باشما چه بود؟

ج: گفتند: "شما به هیکل ایشان نگاه نکنید، ایشان یکی از علمای اهل نظر و اجتهاد می‎باشند".

س: مرحوم آیت الله کاشانی از نظر علمی در چه حدی بودند و تا چه میزان نسبت به مسائل فقهی تسلط داشتند؟

ج: ایشان از نظر علمی خوب بودند، البته بعضی مسائل را آن طور که باید نکاتش یادشان باشد نبود، ولی مجموعا اهل نظر بودند؛ و در مقابل هر چه بخواهید شجاعت داشتند.

انتخابات مجلس و پیشنهاد کاندیداتوری

س: جریان انتخابات نجف آباد که برای آن خدمت آیت الله کاشانی رفتید چگونه بود؟ لطفا توضیح بفرمایید؟

ج: قضیه انتخابات نجف آباد این بود که نجف آباد برای یک دوره مجلس کاندیدا می‎خواست، در آن زمان آیت الله کاشانی در انتخابات دخالت می‎کرد که افراد خوب به مجلس بروند، مثلا آقای " شمس قنات آبادی " را برای شاهرود معرفی کرده بود. یک روز من در منزل نشسته بودم دیدم چند نفر از رجال نجف آباد آمدند که ما برای وکالت نجف آباد فردی را می‎خواهیم که دینی و ملی باشد، آدم خوبی باشد، شما به عنوان معرف بیایید برویم پیش آیت الله کاشانی یک نفر را به ما معرفی کند،یک نامه هم از آقای شیخ ابراهیم ریاضی آورده بودند. من از دخالت در این کار اکراه داشتم و مراعات می‎کردم چون آیت الله بروجردی خیلی دلش نمی خواست در این مسائل دخالت کند، ولی آیت الله کاشانی صد درصد دخالت می‎کرد. مع ذلک نجف آبادیها آمدند مرا به عنوان معرف بردند پیش آقای کاشانی، رفتیم همان خانه دزاشیب نامه آشیخ ابراهیم را به ایشان دادم و گفتم آقایان از حوزه نجف آباد اند یک کسی را می‎خواهند که شما به او اطمینان داشته باشید، طرفدار دین و مذهب و استقلال

ناوبری کتاب