صفحه ۱۳۵

اختیار حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ اسماعیل ملایری قرار گرفت و الان ایشان تنهاست و خودشان آنها را تنظیم می‎کنند، البته به کار خودشان مسلط هم شده اند خداوند به ایشان توفیق عنایت کند.

همکاری با آیت الله ربانی شیرازی در نگاشتن پاورقی بر وسائل الشیعه

از جمله کارهایی که در همان زمان انجام گرفت و تا اندازه ای مشابه کار "جامع احادیث الشیعه " بود زدن پاورقی بر کتاب وسائل الشیعه بود، مرحوم ربانی شیرازی یک روز به بنده پیشنهاد کردند که بیایید برای وسائل الشیعه پاورقیهایی تنظیم کنیم، البته اصل این کار را آقای محمدی کتابفروش به آقای ربانی پیشنهاد کرده بود، ایشان این پیشنهاد را با من مطرح کردند و ما با یکدیگر این کار را شروع کردیم، کتاب طهارت و "صلات " را من فیش برداری کردم، آقای ربانی اول می‎گفت برای هر روایتی یک حاشیه می‎زنیم ولی من گفتم این درست نیست ما باید به صورت باب یک و باب دو نظیر آنچه در متن هست در پاورقی باب بندی کنیم و روایات پراکنده یا قطعه قطعه شده را در ارتباط باهم بیاوریم. آقای ربانی هم قبول کرد و کار به همان سبکی که الان چاپ شده است شروع شد، بعد این خبر به گوش آیت الله بروجردی رسید و این کار در واقع یک مقدار کار جامع الاحادیث را انجام می‎داد و پایه های آن را سست می‎کرد، بعد ایشان ابراز ناراحتی کرده بود، وقتی من فهمیدم ایشان از این جهت ناراضی است از کار دست کشیدم، چون اول فکر نمی کردم که این مساله به جایی برخورد کند، هر کدام می‎توانست کاری مستقل برای خودش باشد و کتاب وسایل هم احیا می‎شد، بالاخره مرحوم آقای بروجردی از این کار ناراحت شد و من با همه زحمتهایی که روی آن کشیده بودم به خاطر آقای بروجردی کنار کشیدم، ولی آقای ربانی گفتند ما داریم کتاب وسایل را تنظیم و تکمیل می‎کنیم و این چکار به جامع الاحادیث دارد، آن برای خودش جدا این هم برای خودش جدا، بالاخره ایشان کار را ادامه دادند والان هم پاورقیها همان گونه که ملاحظه می‎کنید با کتاب وسایل چاپ شده است.

ناوبری کتاب