صفحه ۱۳۰

" محاسن برقی " و " جعفریات " را خیلی قبول نداشتند و می‎گفتند مثلا یک کتاب از هند آورده اند به نام جعفریات،ما چه می‎دانیم که این همان جعفریاتی است که از ائمه (ع) رسیده، ایشان در فقه به این کتابها اعتماد نمی کردند و می‎فرمودند به عنوان تایید بد نیست.

احیای کتب قدما توسط آیت الله بروجردی در حوزه

قبل از اینکه مرحوم آیت الله بروجردی به قم بیایند اصلا کسی کتب اربعه یا کتب قدما را نگاه نمی کرد، فقط همین "وسایل " را نگاه می‎کردند گاهی اوقات وسایل را هم نگاه نمی کردند فقط در "جواهر" بحث می‎کردند، مرحوم آقای حجت کمی این جور چیزها را داشت اما آقایان دیگر اصلا در این وادیها نبودند.

بسیاری از کتب که الان می‎بینید در دستهاست از برکت مرحوم آیت الله بروجردی است، مثلا " مفتاح الکرامه " را که اول چاپ کرده بودند دوره اش را می‎فروختند 35 قران، به بعضی طلبه ها هم مجانی می‎دادند بعضی طلبه ها آن را فروخته بودند به عطاریها که در آن دارو بپیچند، ولی مرحوم آیت الله بروجردی وقتی آمدند قم به اقوال قدما خیلی عنایت داشتند ولذا مفتاح الکرامه خیلی قرب پیدا کرد. " الجوامع الفقهیه " را مرحوم آیت الله بروجردی زنده کرد، نهایه شیخ طوسی، کتابهای صدوق، کتب قدما و اصول متلقات از معصومین (ع) را اصلا کسی به آنها مراجعه نمی کرد؛ مرحوم آیت الله بروجردی کتابهای فقهی را کمیاب کرد، مفتاح الکرامه را کمیاب کرد. "خلاف " شیخ طوسی را تا زمان ایشان اصلا چاپ نکرده بودند، این کتاب خیلی با ارزش است، مرحوم آیت الله بروجردی خودش آن را خطی نوشته بود بعد نسخه های مختلف آن را از جاهای مختلف جمع آوری کرد و دستور داد یک نسخه آن را چاپ کردند البته مخارجش را آقای کوشانپور داد -خداوند او را رحمت کند- "منتهی " و " تذکره "ی علامه را کسی سراغش نمی رفت همه اینها را مرحوم آیت الله بروجردی در قم زنده کرد.

ناوبری کتاب