صفحه ۱۱۸

قسمت که اول چاپ شده جلد اول اصول است، جلد دوم " مبحث قطع و ظن " و قسمتی از " برائت " است که خیلی مرتب نیست، یک یادداشتهایی است تا اواسط برائت و احتیاطیادداشتهای معظم له در زمینه مباحث "قطع و ظن " و بخشی از مباحث "برائت " تنظیم شده و به همراه جلد اول - که قبلا به چاپ رسیده بود- در یک مجلد توسط نشر تفکر به چاپ رسیده است.؛ البته دیگر ایشان نتوانستند ادامه بدهند و اصول ایشان تعطیل شد و به آخر نرسید.

س: آیت الله بروجردی در چه مکانی تدریس می‎فرمودند؟

ج: اوایل که شاگردان ایشان زیاد نبود در اطاق همان خانه ای که در آن مستقر بودند درس را شروع کردند، بعد که شاگردان ایشان زیاد شد آمدند در صحن حضرت معصومه (س) تابستانها در صحن درس می‎گفتند زمستانها در مسجد بالاسر، سر قبر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم، منتها یک اطاق بزرگی بود در داخل مسجد بالاسر؛ اصولشان را هم در مدرسه فیضیه می‎گفتند، یک مدتی هم این اواخر عصرها در مسجد عشقعلی درس می‎گفتند، چون این مسجد نزدیک منزلشان بود و آمدن به صحن برای ایشان مشکل بود.

س: حضرتعالی درسهای ایشان را چگونه می‎نوشتید و به هنگام چاپ آیا با مشکلی مواجه نبودید؟

ج: این سبک نوشتن که من الان می‎بینم آقایان طلبه ها در درسها قلم به دست می‎گیرند و می‎نویسند آن زمان متداول نبود، شاید بعضیها بودند ولی من هیچ وقت یک روز هم در درس قلم و کاغذ به دست نگرفتم، من آن روزها حافظه ام خیلی قوی بود درسها را گوش می‎کردم حتی اسامی روات را که ایشان می‎گفتند فلانی از طبقه چندم است در ذهنم می‎ماند، بعد خودم می‎رفتم مطالب را تنظیم می‎کردم و می‎نوشتم، چون ایشان زیاد تکرار می‎کردند من وقتی مساله تمام می‎شد می‎نشستم می‎نوشتم، مثلا بحث " نماز جمعه " را من یادم هست ایشان گفتند من رفتم نجف آباد نوشتم، همین که الان چاپ شده است تحت عنوان "البدرالزاهر فی

ناوبری کتاب