صفحه ۱۱۷

دیگر مساله تقلید بین آقای بروجردی و آقای حاج آقا حسین قمی که در کربلا بود دور می‎زد، حاج آقا حسین را هم از کربلا به نجف بردند و سه ماه بعد ایشان هم فوت شدمتوفای سال 1366 ه. ق، مدفون در کنار حرم مطهر حضرت علی (ع). و تقریبا آقای بروجردی شاخص شد، البته در قم علمای دیگر بودند آقای حاج سید محمدتقی خوانساری و آقای حجت، و هر یک برای خود تعدادی مقلد داشتند، اما آن کسی که در سطح جهان تشیع معروف گردید مرحوم آقای بروجردی بود. آن وقت دیگر شهریه ایشان زیاد شد، کم کم پای درسشان شلوغ شد، تعداد طلبه هایی که در درس ایشان شرکت می‎کردند به سیصد چهارصد نفر رسید، یعنی خارج خوان بیشتر از این تقریبا در حوزه نبود. ما اول که پیش ایشان شروع کردیم پنجاه شصت نفر بودیم ولی بعدا تعداد شاگردان به سیصد چهارصد نفر می‎رسید.

درسها و تقریرات آیت الله بروجردی

س: آیت الله بروجردی چه کتابهایی را تدریس می‎فرمودند و تقریراتی که از درسهای ایشان نوشته شده پیرامون چه مباحثی است ؟

ج: کتابهایی که آیت الله بروجردی تدریس می‎کردند در فقه، اول "اجاره " بود که " مبحث غصب " را هم ضمن آن تدریس کردند، بعد مقداری از کتاب " وصیت " را گفتند، که من اینها را از درسهای ایشان نوشته ام،بعد ایشان یک " صلات " گفتند و ابتدا " مبحث نماز جمعه " و " نماز مسافر " را مطرح کردند که من آنها را نوشتم ولی در وسط آن مدتی به نجف آباد رفتم، البته قسمتهای دیگری از صلات را هم نوشته ام که خیلی مرتب نیست، صلات ایشان را آقای فاضل لنکرانی هم نوشته و چاپ شده ولی آقای فاضل اوایل آن را نبود و " مبحث نوافل " را از من گرفت، نماز جمعه و نماز مسافر را که من نوشته بودم چاپ شده است، همچنین ایشان یک " خمس " هم گفتند که آقای حاج سید عباس ابوترابی آن را نوشته و چاپ هم شده است، ولی درس "اصول " ایشان را خیلی اشخاص نوشتند، تقریراتی که من نوشته بودم تحت عنوان "نهایه الاصول " چاپ شده است ایشان هم خیلی اصرار داشتند که چاپ بشود؛ آن

ناوبری کتاب