صفحه ۱۰۲

شرکت در درس آیت الله یثربی کاشانی

س: گو یا جنابعالی نزد مرحوم آیت الله آقای حاج میر سید علی یثربی کاشانی نیز درس خوانده اید؛ اگر خاطره ای از ایشان دارید بیان فرمایید.

ج: آری، مرحوم آیت الله یثربی از شاگردان خیلی خوب مرحوم آیت الله آقای حاج آقا ضیاء الدین عراقی در نجف بوده اند،بعد از نجف به قم آمده اند و در زمان حیات مرحوم آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم یکی از مدرسین عالیرتبه قم بوده اند، ایشان خیلی بحاث و خوش بیان و شاگرد پرور بوده اند و مرحوم امام و آیت الله داماد از شاگردان خوب ایشان بوده اند، سپس ایشان ساکن کاشان شده بودند. پس از رحلت مرحوم آیت الله اصفهانی که مردم نوعا در تقلید به آیت الله بروجردی مراجعه کردند اتفاقا آیت الله بروجردی باقی ماندن بر تقلید از میت را اشکال می‎کردند، در همان زمان آیت الله یثربی به قم می‎آیند ودر مساله بقاء بر میت با آیت الله بروجردی بحث کرده و ایشان را به جواز بقای بر میت قانع می‎کنند و در این جریان مرحوم امام نیز نقش داشتند؛ و ضمنا درس اصول هم شروع کردند از اول مبحث برائت که جمع زیادی در درس ایشان و از جمله من و شهید مطهری حاضر می‎شدیم؛ پس از مدتی ایشان از ناحیه خانواده خود تحت فشار قرار گرفتند و به کاشان برگشتند، و پس از چندی از ناحیه مرحوم آیت الله بروجردی جمعی از جمله من مامور شدیم به کاشان برویم و از ناحیه آیت الله بروجردی ایشان را به قم برگردانیم ولی بالاخره نتوانستند به قم برگردند. ایشان یک بار هم به اصفهان سفر کردند و من در اصفهان از ایشان دیدن کردم و ایشان هم به نجف آباد به عنوان بازدید تشریف آوردند و من از ایشان پذیرایی مفصلی کردم. گاهی روی شوخی می‎گفتند: آشیخ حسینعلی، من که نمک به حرام نیستم و سور نجف آباد را فراموش نکرده ام. ایشان نقل می‎کردند وقتی که می‎خواستم از نجف به ایران بیایم استاد من مرحوم آقای حاج آقا ضیاء عراقی به من گفتند: مرحوم آقای آخوند خراسانی بهترین شاگرد خود آقای حاج میر سید علی یزدی را به ایران فرستاد، من هم تو را که بهترین شاگرد من هستی به ایران می‎فرستم، اگر با ایشان برخورد کردی دوست دارم با ایشان بحث مفصلی انجام دهی.

ناوبری کتاب