صفحه ۹۶

آن به جای مانده ای که پیامبر آن را جانشین خود بر شما قرار داده و باید بعد از پیامبر(ص) به آن مراجعه کنید "کتاب خدا" است که ناطق و گویاست، یعنی با شما سخن می‎گوید.

برخلاف آنچه تصور می‎شود که قرآن کتابی است صامت و خاموش، حضرت در اینجا تعبیر به "ناطق" کرده اند. همچنین حضرت علی (ع) در چند جای نهج البلاغه همین تعبیر را به کار برده اند. در یکی از خطبه ها می‎فرماید: "فالقرآن آمر زاجر، و صامت ناطق، حجة الله علی خلقه أخذ علیهم میثاقه"نهج البلاغة، خطبه 183. یعنی: "قرآن فرمان دهنده است و بازدارنده، خاموش است و گوینده، حجت خداست بر بندگانش که بدان پیمان گرفته است از ایشان." و در جای دیگر می‎فرماید: "و کتاب الله بین أظهرکم، ناطق لایعیی لسانه"نهج البلاغة، خطبه 133. یعنی: "و کتاب خداوند در میان شماست، گوینده ای است که زبانش از گفتار عاجز نمی شود."

(2) (و القرآن الصادق و النور الساطع )
(و قرآنی که صادق و نور فراگیر است.)

"القرآن الصادق" یعنی: هیچ باطل و خلاف حقیقت در قرآن نیست. "النور الساطع" یعنی: نور بلند؛ به این معنا که قرآن نورش تلالؤ دارد و فراگیر است، در عالم نورافشانی می‎کند.

(3) (و الضیاء اللامع )
(و پرتوی روشنی بخش است.)

ناوبری کتاب