صفحه ۹۵

"من دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار می‎گذارم، کتاب خدا و عترت و اهل بیت خود را"؛ و جمله بعد که می‎فرماید: "و بقیة استخلفها علیکم"، مراد از آن کتاب خدا - قرآن کریم - بوده باشد. خلاصه دو چیز منظور باشد: یکی عترت پیامبر(ص) و دیگری کتاب خدا.

احتمال دوم: مراد از "عهد قدمه الیکم" و "بقیة استخلفها علیکم" هر دو کتاب خدا باشد، که در این صورت نیز در کتاب خدا آیات متعددی مردم را به عترت پیامبر(ص) سفارش و راهنمایی کرده است؛ مانند: (أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم ) سوره نساء (4)، آیه 59. "اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید از رسول خدا و از ولی امر خودتان." که مراد از "أولی الامر" ائمه معصومین هستند.

(و بقیة استخلفها علیکم ) این عبارت در کتاب "بلاغات النساء" این گونه آمده است: "و نحن بقیة استخلفنا علیکم و معنا کتاب الله"، یعنی: و ما خاندان را در میان شما جانشین خود قرار داد، و با ما کتاب خداست.
(و بازمانده ای که آن را جانشین خود بر شما قرار داد.)

یعنی: شما باید از آن پیروی کنید؛ تاکنون از پیامبر(ص) اطاعت می‎کردید، اکنون که پیامبر(ص) از دنیا رفته است، باید از آن به جای مانده اطاعت کنید. حال آن چه چیزی است ؟

ویژگی های هدایتی قرآن

(1) (کتاب الله الناطق )
(کتاب خدا که ناطق است.)

ناوبری کتاب