صفحه ۹۴

حضرت به دنبال اوصاف و ویژگی هایی که برای مهاجرین و انصار ذکر کردند، (برپادارندگان امر و نهی خدا، حاملان دین و وحی خدا، امناء خدا و مبلغان دین خدا) این ویژگی را هم ذکر می‎کند که رهبر و پیشوای حق در میان شما بود؛ که ظاهرا اشاره دارد به رسول خدا(ص)، و این که آن حضرت در میان شما زندگی می‎کرد و شما از نزدیک با ایشان حشر و نشر داشته و مصاحب و همراهش بودید و توصیه ها و سخنان آن حضرت را شنیده اید که راجع به قرآن و عترت چه سفارشهایی به شما کرد، که در جمله بعدی حضرت بیان شده است. البته در اینجا احتمالات دیگری هم داده اند، ولی همین احتمالی که عرض شد بهتر و مناسب تر است، به قرینه جمله های بعدی و انسجام و پیوستگی ای که در کلام حضرت مشهود است.

قرآن و عترت، دو یادگار پیامبر(ص)

(و عهد قدمه الیکم )
(و عهد و وصیتی که شما را به آن امر کرد.)

"قدم الیه بکذا" یعنی: امر کرد او را.

در اینجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اول: مراد از "عهد قدمه الیکم" عهد و پیمان نسبت به عترت پیامبر(ص) باشد، یعنی: همان عهدی که پیامبر(ص) در زمان حیات خود از مردم گرفتند و فرمودند: "انی اوشک أن ادعی... و انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی"حدیث فوق به "حدیث ثقلین" معروف است و با اسناد متواتر از طریق شیعه و سنی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است.

ناوبری کتاب