صفحه ۹۲

پرچم هایی که در راهها برای راهنمایی مردم نصب می‎کنند. در قرآن کریم هم آمده است: (کأنهم الی نصب یوفضون) سوره معارج (70)، آیه 43. "گویی که آنان به سوی پرچم های افراشته می‎شتابند." که در این آیه بسیاری از مفسران "نصب" را به معنای علائم و پرچم ها گرفته اند.المیزان، ج 20، ص 24؛ و مجمع البیان، ج 10، ص 539. و معنای کلام حضرت چنین می‎شود: شما ای بندگان خدا ! پرچمداران امر و نهی خدایید. و یا این که "نصب" جمع "نصاب" است، به معنای مرجع و محل رجوع، که در این صورت منظور حضرت این است که شما مرجع های امر و نهی خدایید؛ یعنی: مردم برای شناخت اوامر و نواهی خداوند به شما رجوع کرده و اعمال و رفتار شما را می‎بینند و از شما پیروی می‎کنند.

(و حملة دینه و وحیه )
(و شما حاملان دین خدا و وحی او هستید.)

شما مهاجرین و انصار بودید که نزول قرآن و وحی و محضر پیامبراکرم (ص) را درک کردید و شما وظیفه دارید که این دین را به دیگران و نسل های آینده منتقل کنید. حمل دین و وحی، همان رسالت رساندن صحیح و کامل آن به نسل های بعدی است.

(و أمناء الله علی أنفسکم، و بلغاؤه الی الامم )

(و خدا شما را امین بر خودتان قرار داده است، و شمایید رساننده دین خدا به امت های دیگر.)

ناوبری کتاب