صفحه ۸۳

و صدها سال پس از این که امام صادق (ع) در یک موضوع مطلبی را فرموده محققان و پژوهشگران دنیای امروز به آن دست یافته اند. و این خود نشانگر این مطلب است که دین اسلام به یک زمان و یا موقعیت خاص محدود نیست، بلکه تا قیام قیامت برای انسانها حجت بوده و موجب هدایت آنان است.

پس خدا پیامبر(ص) را مبعوث کرد تا امر خود را بر بندگانش تمام کرده باشد.

(2) (و عزیمة علی امضأ حکمه )
(و خدا اراده کرده بود بر به انجام رسیدن حکم و فرمانش.)

خدا از ازل بنایش بر این بوده که در این عالم، موجودات کاملی پیدا شوند، انسانها به مکارم اخلاقی دست یابند؛ و روی همین اساس پیامبر(ص) را مبعوث فرموده تا به وسیله آن حضرت و دینی که برای بشریت می‎آورد، این حکم و مشیت خود را محقق کند. نقل است که پیامبراکرم (ص) فرمودند: "بعثت لا تمم مکارم الاخلاق"السنن الکبری، البیهقی، ج 10، باب "بیان مکارم الاخلاق"، ص 192؛ و در کتاب "موطاء" مالک بن انس، باب "حسن الخلق"، ج 2، ص 904 این گونه آمده: "بعثت لاتمم حسن الاخلاق". لازم به ذکر است که اصل این حدیث با ذکر سند، در مصادر اهل سنت آمده است. و شبیه این حدیث، روایتی است که در کتاب "امالی" شیخ طوسی، مجلس 26، حدیث 8، ص 596، با ذکر سند از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که فرمود: از پیامبر(ص) شنیدم که می‎فرمود: "بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنها". یعنی: "من به پیامبری مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را تمام کنم." در حقیقت فلسفه اصلی بعثت پیامبر(ص) هدایت انسانها به سوی کمال و حق مطلق بوده، و

ناوبری کتاب