صفحه ۸۱

شیرین عالم طبیعت، حضرت محمد(ص) است که از همین نطفه و از همین خاک و در همین عالم موجود می‎شود و در ارتقاء و کمال به آن حد اعلا می‎رسد.البته نه به شکل اجبار و غیراختیاری، بلکه از روی اراده و شناخت؛ زیرا علم ازلی تعلق گرفته بود به خلقت موجودی با عقل و اختیار به نام انسان که مراحل تکامل معنوی را در قوس صعود با اراده و شناخت می‎تواند طی کند، و تنها بعضی از انسانها مانند نبی اکرم (ص) هستند که به اوج تکامل خواهند رسید و به اصطلاح مظهر "کون جامع" می‎شوند.

اهداف بعثت پیامبر(ص)

(1) (ابتعثه الله اتماما لا مره )
(خداوند پیامبر را مبعوث کرد برای این که امر خود را تمام کند.)

یعنی: آن کمالاتی که باید در نظام آفرینش به وجود آید به واسطه بعثت پیامبر(ص) تحقق پیدا کند، پیغمبر(ص) بیاید و دیگران را هدایت و رهبری کند و آن امری را که خداوند از ازل داشته است تمام و کامل کند.

همان طور که می‎دانید خداوند برای هدایت بشر پیامبران زیادی را مبعوث کرده و شریعت ها و آیین های مختلفی را به همراه آنان فرستاده است؛ اما هر یک از این آیین ها مخصوص زمان خود بوده و لذا آن دین به وسیله پیامبر بعدی تکمیل می‎شده است؛ تا این که خداوند قرآن و دین اسلام را به وسیله پیامبرش حضرت محمد(ص) برای هدایت انسانها فرستاد و تبیین آن را هم بر عهده پیامبر(ص) و اوصیاء

ناوبری کتاب