صفحه ۷۷

در هر صورت یکی از صفات پیامبر(ص) "برگزیده خدا بودن" است، و لذا حضرت زهرا(س) در اینجا می‎فرمایند: "خداوند او را زمانی برگزید که هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود."

انتخاب پیامبر(ص) قبل از خلق موجودات

(اذ الخلائق بالغیب مکنونة )
(زمانی [او را برگزید] که همه خلایق در عالم غیب پوشیده بودند.)

یعنی: زمانی حضرت محمد(ص) مورد توجه و برگزیده خدا بود که هنوز موجودات پا به عرصه این جهان نگذاشته بودند و به اصطلاح در عالم غیب به سر می‎بردند.

(و بستر الاهاویل مصونة )
(و در پس پرده بیم ها نگه داشته شده بودند.)

"أهاویل" جمع "أهوال" است و "أهوال" هم جمع "هول" می‎باشد، بنابراین "أهاویل" جمع الجمع یعنی: کلمه ای که جمع است دوباره جمع بسته شود. است؛ "هول" یعنی: وحشت و هراس.

حضرت می‎خواهند بفرمایند: آن زمانی که خداوند پیامبراکرم (ص) را برگزید همه موجودات در عالم هول و وحشت بودند. البته درک این عوالم بدون کمک و توضیح خود این بزرگان برای بشر دشوار است، همان طور که درک بسیاری از معانی قرآن بدون توضیح آنها میسر نبود؛ برای این که علم الکتاب نزد آنهاست و علما و دانشمندان خوشه چین خرمن علم آنهایند.

ناوبری کتاب