صفحه ۷۰

أکبر) سوره توبه (9)، آیه 72. "و مقام رضای پروردگار بالاتر است." یعنی: بهشت رضوان که انسان در آن رضایت پروردگار را نسبت به خود احساس کند، از آن بهشتی که لذتهای جسمانی را تأمین می‎کند بالاتر و مهم تر است.اهل معرفت به دو نوع بهشت قائل هستند: یکی "بهشت محسوس" که به حواس اخروی احساس می‎شود، و دیگری "بهشت معقول" که بالاتر از اولی است؛ و برای هر کدام مراتب و درجاتی تصویر می‎کنند، و "بهشت رضوان" و "بهشت لقاء" که مربوط به اولیاء خداوند می‎باشد از آن جمله است.

"والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته"

ناوبری کتاب