صفحه ۴۸۴

(قال (ع): فأخذه علی (ع) فجلد به الارض)
(امام صادق (ع) (که راوی روایت هستند) می‎فرماید:پس علی (ع) خالد را
گرفته و محکم به زمین کوبید؛)
(فاجتمع الناس علیه، فقال عمر: یقتله و رب الکعبة )
(پس مردم همه دور او جمع شدند و عمر (از روی ترس و واهمه) گفت: به
خدای کعبه، علی او را می‎کشد.)
(فقال الناس: یا
أباالحسن ! الله الله بحق صاحب القبر؛ فخلی عنه )

(پس مردم خطاب به امیرالمؤمنین (ع) گفتند: ای اباالحسن ! خدا را، خدا را، به حق صاحب این قبر (او را نکش و رها کن؛ و اشاره به قبر پیامبر(ص) کردند)؛ پس حضرت، دست از خالد برداشت.)

تهدید عمر توسط حضرت امیر(ع):

(ثم التفت الی عمر، فأخذ بتلابیبه)
(سپس حضرت رو به عمر کرده و یقه لباس او را گرفتند.)

"تلابیب" جمع "تلبیب" است یعنی قسمتی از لباس که نزدیک موضع قلاده قرار می‎گیرد؛ و مقصود یقه است.

ناوبری کتاب