صفحه ۴۸۱

(فقالت لجاریتها: اذهبی الی منزل علی و فاطمة (ع) و اقرئیهما السلام و قولی لعلی (ع): ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین قصص (28): 20.)

(پس اسماء به کنیز خود گفت: به منزل علی (ع) و فاطمه (س) برو و به هر دو سلام برسان و برای علی (ع) (این آیه را بخوان و) بگو: "این جماعت توطئه کشتن شما را تدارک دیده اند، پس از شهر خارج شوید، همانا من خیر و صلاح شما را می‎خواهم".)

این جمله از قرآن کریم گرفته شده است و اشاره به داستان حضرت موسی (ع) دارد که در آن مؤمنی که در دستگاه فرعون بوده، شخصی را نزد حضرت موسی (ع) فرستاد تا به او بگوید که قوم و جمعیت دارند مشورت می‎کنند و قرار می‎گذارند که تو را بکشند؛ پس از شهر خارج شو و من خیر تو را می‎خواهم؛ در اینجا نیز اسماء بنت عمیس، خواست با ذکر این آیه به حضرت علی (ع) بفهماند که ابوبکر و عمر، نقشه قتل تو را در سر دارند و بهتر است از مدینه خارج شوی.

(فجأت، فقال أمیرالمؤمنین (ع): قولی لها: ان الله یحول بینهم و بین ما یریدون )

(کنیز هم آمد (و پیغام را به حضرت رساند)؛ پس امیرالمؤمنین (ع) (در پاسخ او) فرمود: به اسماء بگو: "خداوند آنها را به هدفی که دارند نمی رساند و مانع آنها می‎شود".)

ناوبری کتاب