صفحه ۴۷۷

گریه می‎کنیم در پاورقی احتجاج آمده است که در تفسیر قمی اشعار زیادتری نقل شده است. .

توطئه ترور حضرت امیر(ع):

(قال (ع): فرجع أبوبکر و عمر الی منزلهما)
(امام صادق (ع) می‎فرماید: پس ابوبکر و عمر، هر یک به منزل خود
بازگشتند.)

(و بعث أبوبکر الی عمر فدعاه، ثم قال له: أما رأیت مجلس علی منا فی هذا الیوم )(و ابوبکر شخصی را به سراغ عمر فرستاد و او را به پیش خود خواند، آن گاه به عمر گفت: آیا ندیدی برخورد امروز علی را با ما؟)

یعنی ندیدی علی (ع) امروز چگونه در حضور مردم آبروی ما را برد؟

(و الله لئن قعد مقعدا آخر لیفسدن علینا أمرنا)

(به خدا قسم، اگر او یک نشست دیگری به این صورت داشته باشد، حکومت ما را بر ما فاسد (و متزلزل) خواهد ساخت.)

گفتیم "امر"، یعنی حکومت؛ حکومت تازه به دست ابوبکر آمده بود و آن روحیات زمان پیامبر(ص) هنوز در بعضیها وجود داشت و برای همین، ابوبکر ترسید که اگر در یک جلسه دیگر، علی (ع) با او احتجاج کند، حکومت از دست او گرفته شود؛ لذا از عمر نظرخواهی می‎کند:

ناوبری کتاب