صفحه ۴۲۵

حضرت با بیان این جمله به اسماء می‎فهماند که خداوند توطئه و نقشه آنان را خنثی خواهد کرد و نمی گذارد آنها به هدفشان برسند؛ البته در تفسیر قمی اینجا با تفصیل بیشتری آمده است.

(ثم قام و تهیاء للصلاة )
(سپس حضرت برخاستند و آماده نماز شدند.)
(و حضر المسجد و صلی خلف أبی بکر)
(و در مسجد حاضر شده و پشت سر ابوبکر نماز خواندند.)
(و خالد بن الولید یصلی بجنبه، و معه السیف )

(و خالد بن ولید هم در کنار امیرالمؤمنین (ع) به نماز ایستاد، در حالی که شمشیری همراه او بود.)

تردید و پشیمانی ابوبکر در حال نماز

(فلما جلس أبوبکر فی التشهد، ندم علی ما قال و خاف الفتنة و عرف شدة علی (ع) و بأسه )

(پس هنگامی که ابوبکر برای تشهد نماز نشست، از آنچه گفته بود پشیمان شد و ترسید فتنه شود و شجاعت و تسلیم ناپذیری علی (ع) را یادآور شد.)

ابوبکر در همان حال تشهد با خود گفت: الان ممکن است علی (ع) با شجاعت و سرسختی ای که دارد بر خالد غالب شود، یا اگر خالد هم بتواند موفق شود، مردم و شیعیان علی (ع) تحریک شوند و بالاخره برای حکومت او فتنه درست شود.

ناوبری کتاب