صفحه ۴۲۴

علی (ع) با او ازدواج می‎کند و بعد از شهادت جعفر رضوان الله تعالی علیه همسر ابوبکر می‎شود. با این حال از علاقه مندان و وفاداران به امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) می‎باشد. (فقالت لجاریتها: اذهبی الی منزل علی و فاطمة (ع) و اقرئیهما السلام و قولی لعلی (ع) : (ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین ) سوره قصص (28)، آیه 20.

(پس اسماء به کنیز خود گفت: به منزل علی (ع) و فاطمه (س) برو و به هر دو سلام برسان و برای علی (ع) [این آیه را بخوان و] بگو: "این جماعت توطئه کشتن شما را تدارک دیده اند، پس از شهر خارج شوید، همانا من خیر و صلاح شما را می‎خواهم".)

این جمله از قرآن کریم گرفته شده است و اشاره به داستان حضرت موسی (ع) دارد که در آن مؤمنی که در دستگاه فرعون بوده شخصی را نزد حضرت موسی (ع) فرستاد تا به او بگوید که سران قوم دارند مشورت می‎کنند و قرار می‎گذارند که تو را بکشند، پس از شهر خارج شو، و من خیر تو را می‎خواهم. در اینجا نیز اسماء بنت عمیس خواست با ذکر این آیه به حضرت علی (ع) بفهماند که ابوبکر و عمر نقشه قتل تو را در سر دارند و بهتر است از مدینه خارج شوی. (فجأت، فقال أمیرالمؤمنین (ع) : قولی لها: ان الله یحول بینهم و بین ما یریدون )

(کنیز هم آمد [و پیغام را به حضرت رساند]؛ پس امیرالمؤمنین (ع) فرمود: به اسماء بگو: "خداوند آنها را به هدفی که دارند نمی رساند و مانع آنها می‎شود".)

ناوبری کتاب