صفحه ۴۲۱

"تهمال" مصدر است از ماده "همل"، و به معنای اشک ریختن می‎باشد؛ و "سکب" به معنای ریزش مداوم است. یعنی: ای پدر بزرگوار! گریه ما برای تو ادامه خواهد یافت، و تا زمانی که چشم های ما اشک دارد در مصیبت فقدان تو گریه می‎کنیم.در روایت کتاب احتجاج همین شش بیت آمده، ولی در تفسیر قمی دوازده بیت نقل شده است.

توطئه ترور حضرت علی (ع)

(قال (ع) : فرجع أبوبکر و عمر الی منزلهما)
(امام صادق (ع) می‎فرماید: پس ابوبکر و عمر هر یک به منزل خود بازگشتند.)
(و بعث أبوبکر الی عمر فدعاه، ثم قال له: أما رأیت مجلس علی منا فی هذا الیوم )

(و ابوبکر شخصی را به سراغ عمر فرستاد و او را به پیش خود خواند، آنگاه به عمر گفت: آیا ندیدی برخورد امروز علی را با ما؟)

یعنی: ندیدی علی (ع) امروز چگونه در حضور مردم آبروی ما را برد؟

(و الله لئن قعد مقعدا آخر لیفسدن علینا أمرنا)

(به خدا قسم اگر او یک نشست دیگری به این صورت داشته باشد حکومت ما را بر ما تباه خواهد ساخت.)

گفتیم: "أمر" یعنی: حکومت. حکومت ابوبکر هنوز استحکام نیافته بود و آن روحیات زمان پیامبر(ص) هنوز در بعضی ها وجود داشت، برای همین ابوبکر ترسید که اگر در یک جلسه دیگر علی (ع) با او

ناوبری کتاب