صفحه ۴۱۷

و می‎توان گفت: بیان حضرت که فرمود: "بائل علی عقبیه" اشاره به اوس بن حدثان دارد.

خلاصه حضرت می‎فرماید: تو حکم خدا و رسولش را رد کردی و زیر پا گذاشتی و شهادت عرب بیابانی و عایشه و حفصه را قبول کرده و بر حکم خدا مقدم داشتی ! چرا که پیامبر(ص) به دستور خدا فدک را به حضرت زهرا(س) بخشیده بود، اما تو آن را غصب کرده و ادعا کردی که فدک از آن همه مسلمانان است. (و قد قال رسول الله (ص) : البینة علی المدعی، و الیمین علی المدعی علیه )

(و حال آن که همانا رسول خدا(ص) فرمود: بر مدعی است که بینه و دلیل بیاورد، و مدعی علیه [منکر] باید قسم بخورد.)

و واضح است که در اینجا شما مدعی هستید، چون حضرت زهرا(س) نسبت به فدک "ذوالید" بود و متصرف و مالک آن بود. شما آمده اید و می‎گویید این از آن همه مسلمانان است، پس شما باید اقامه بینه کنید و حضرت زهرا(س) قسم بخورد. گذشته از این حضرت دو شاهد هم آوردند، یکی علی (ع) و دیگری ام أیمن، ولی آنها قبول نکردند. (فرددت قول رسول الله (ص) : البینة علی من ادعی، و الیمین علی من ادعی علیه )

(پس تو قول رسول خدا(ص) را هم رد کردی که فرمود: بینه بر کسی است که ادعا می‎کند، و قسم بر کسی است که علیه او ادعا می‎شود.)

یعنی: تو با این عملت که از منکر و ذوالید، بینه و شاهد طلب کردی، در حقیقت بر خلاف گفته پیامبر(ص) عمل کردی و قول آن حضرت را زیر پا گذاشتی.

ناوبری کتاب