صفحه ۴۱۴

وقتی حضرت علی (ع) با بی منطقی و زورگویی عمر مواجه شد، از راه دیگری وارد شدند؛ و اینک ادامه روایت:

استیضاح ابوبکر توسط امیرالمؤمنین (ع)

(فقال أمیرالمؤمنین (ع) : یا أبابکر! تقراء کتاب الله ؟)
(پس امیرالمؤمنین (ع) فرمود: ای ابابکر! آیا قرآن می‎خوانی ؟)
(قال: نعم )
(ابوبکر گفت: آری.)
(قال (ع) : أخبرنی عن قول الله عزوجل: (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا) سوره احزاب (33)، آیه 33. فیمن نزلت، فینا أم فی غیرنا؟)

(امیرالمؤمنین (ع) فرمود: مرا خبر ده از قول خدای عزوجل [که فرموده است ]: "همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک و طاهر گرداند." [این آیه ] درباره چه کسی نازل شده است، درباره ما یا غیر ما؟)

(قال: بل فیکم )
(ابوبکر گفت: البته درباره شما نازل شده است.)
(قال (ع) : یا أبابکر! فلو أن شهودا شهدوا علی فاطمة بنت رسول الله (ص) بفاحشة ما کنت صانعا بها؟)

(علی (ع) فرمود: ای ابابکر! اگر یک عده ای آمدند و شهادت دادند علیه فاطمه دختر رسول خدا(ص) به یک کار زشتی، تو نسبت به او چگونه عمل می‎کردی ؟)

ناوبری کتاب