صفحه ۴۰۱

(آنگاه عمر گفت: اوس بن حدثان و عایشه و حفصه شهادت می‎دهند بر این که پیامبر(ص) فرموده است: "ما طایفه انبیاء ارث باقی نمی گذاریم و آنچه از ما باقی می‎ماند صدقه است".)در درسهای سابق پیرامون جعلی بودن این حدیث صحبت شد. (فان علیا زوجها یجر الی نفسه و أم أیمن امرأة صالحة لو کان معها غیرها لنظرنا فیه )

(پس همانا علی شوهر فاطمه است و او به نفع خودش شهادت می‎دهد، و ام أیمن هم زن صالحی است و اگر فرد دیگری همراه او شهادت می‎داد یک فکری برای آن می‎کردیم.)از عبارت: "و قال: اوس بن الحدثان..." تا "... لنظرنا فیه" در کتاب "احتجاج" وجود ندارد، ولی در تفسیر علی بن ابراهیم، ج 2، ص 155، آمده است. و نیز در عبارت: "فخرجت فاطمة (س) من عندهما باکیة حزینة" در کتاب "احتجاج" دو کلمه: "من عندهما" و "حزینة" ذکر نشده است.

(فخرجت فاطمة (س) من عندهما باکیة حزینة )

(پس حضرت فاطمه (س) از نزد ابوبکر و عمر خارج شد در حالی که گریه می‎کرد و محزون بود.)

(و هی تقول: مزق الله بطنک کما مزقت کتابی هذا)

(و در آن حالت [خطاب به عمر] فرمود: خدا شکمت را پاره کند، همان گونه که این نوشته مرا پاره کردی.)

بعد از سالها نفرین حضرت زهرا(س) مستجاب شد؛ و البته از اینجا فهمیده می‎شود که لازم نیست دعاها فورا مستجاب شوند، و گاهی مصلحت در آن است که در زمان خاصی دعاها به استجابت برسند.

ناوبری کتاب