صفحه ۴۰

"محمد" مشهور به نفس زکیه و "ابراهیم" که در زمان منصور دومین خلیفه عباسی قیام کردند و به دستور منصور به شهادت رسیدند از فرزندان او بوده، و عبدالله محض خود نیز در زمان منصور زندانی شده و در همان زندان از دنیا رفته است.

3 - احتجاج طبرسی

کتاب دیگری که خطبه حضرت زهرا(س) را نقل کرده کتاب "احتجاج" تألیف مرحوم طبرسی است، که او هم خطبه را از عبدالله محض نقل می‎کند.احتجاج طبرسی (انتشارات اسوه)، ج اول، ص 253؛ بعضی از بزرگان این کتاب را به مرحوم شیخ أبی علی طبرسی، مؤلف تفسیر شریف "مجمع البیان" نسبت می‎دهند؛ اما ظاهرا همان گونه که مرحوم علامه مجلسی در مقدمات بحار (‏9/1) می‎فرماید، این کتاب تألیف أبی منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی از علمای قرن ششم می‎باشد و نسبت دادن این کتاب به صاحب تفسیر "مجمع البیان" از روی اشتباه صورت گرفته است.

کتابها و منابع دیگری هم این خطبه را نقل کرده اند؛به غیر از کتابهایی که ذکر شده، می‎توان به کتابهای دیگری از علمای شیعه و سنی اشاره کرد، که یا همه خطبه حضرت زهرا(س) و یا قسمت هایی از آن را آورده اند، و سعی و نظر بر این بوده است که فقط منابع قدیمی و دست اول را در اینجا ذکر کنیم و به جهت اختصار از نام بردن کتابهایی که فقط به خطبه حضرت اشاره داشته و یا به جمله ای از آن استشهاد کرده اند خودداری شده است. 1. الفاضل فی صفة الادب الکامل، أبوالطیب محمدبن احمدبن اسحاق بن یحیی الوشاء (متوفی 325 ه') ص 210 تا 213. 2. شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار(ع)، نعمان بن محمد تمیمی مغربی (متوفی 363 ه') ج 3، ص 34. 3. علل الشرائع، شیخ صدوق (متوفی 381 ه') ج 1، ص 248، حدیث 2، 3 و 4. 4. من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 3، ص 567، حدیث 4940. 5. نثر الدرر، وزیر ابوسعید منصور بن حسین آبی، (متوفی 421 ه')، تحقیق محمد علی قرنة، مرکز تحقیق التراث، مصر، چاپ اول (1981 م)، ج 4، ص 8 تا 13. 6. دلائل الامامة، محمد بن جریر بن رستم طبری (از علمای قرن چهارم)، ص 30 تا 38. 7. الشافی فی الامامة، سید مرتضی علم الهدی (متوفی 436 ه') به تحقیق عبدالزهراء حسینی خطیب، ج 4، ص 68 تا 77؛ و چاپ قدیم، ص 231. 8. التذکرة الحمدونیة، ابن حمدون محمد بن حسن بن محمد بن علی (متوفی 562 ه')، ج 6، ص 255 تا 259، حدیث 628. 9. مناقب آل أبی طالب، محمد بن علی بن شهرآشوب (متوفی 588 ه') نجف اشرف، مطبعة الحیدریة، ج 2، ص 49 تا 51. 10. منال الطالب فی شرح طوال الغرائب، ابن أثیر، مبارک بن محمد (متوفی 606 ه') مکه، جامعة أم القری، 1399 ه'، ص 501 تا 507. 11. تذکرة الخواص، سبط ابن الجوزی (متوفی 654 ه') ص 317. 12. الطرائف فی معرفة المذاهب والطوائف، رضی الدین ابن طاووس حسینی (متوفی 664 ه') ص 263 تا 266، به نقل از کتاب "الفائق عن الاربعین". 13. شرح نهج البلاغة، ابن میثم بحرانی (متوفی 679 ه') ج 5، ص 105، به نقل از کتاب "المنظوم والمنثور فی کلام نسوان العرب من الخطب والشعر". 14. کشف الغمة فی معرفة الائمة، أبوالحسن علی بن عیسی اربلی (متوفی 693 ه') چاپ بیروت، ج 2، ص 108؛ و چاپ علمیه قم، ج 1، ص 480. ولی آنچه ما در

ناوبری کتاب