صفحه ۳۹۳

فدک سمبل امامت

این را بارها از من شنیده اید، این که کمونیست ها یا بعضی دیگر اشکال می‎کنند: فدک که این همه درآمد داشته، چطور پیامبر(ص) آن را به دخترش داده است ؟ پیامبری که در اموال مسلمانان خیلی احتیاط می‎کرده، بارها به اهل بیت خود سفارش می‎کرده که ساده زیستی را رعایت کنند، چطور فدک را که منبع درآمد زیادی بوده به دخترش داده است ؟ با این که وضع مالی اکثر مسلمانان مهاجر و انصار خیلی بد بود، نظیر اصحاب صفه و دیگران.

به نظر می‎رسد که فدک با امر امامت و ولایت گره خورده بود؛ پیامبر(ص) وقتی که مولا علی (ع) را به عنوان جانشین خود تعیین فرمودند، می‎خواستند از نظر مالی هم یک منبع درآمدی برای بیت امامت وجود داشته باشد؛ این را هم می‎دانستند که اگر اختیار آن را به علی (ع) بدهند، گرفتن و غصب آن خیلی راحت تر است، و لذا آن را به حضرت زهرا(س) دادند؛ بدین لحاظ که چون آن حضرت دختر پیامبر(ص) است، آنها خجالت بکشند آن را غصب کنند، و اگر هم فدک را گرفتند در حقیقت ماهیت خودشان را بیشتر روشن کنند که چگونه به یادگار پیامبر(ص) جسارت کرده و حریم ایشان را هم نگاه نداشتند؛

ناوبری کتاب