صفحه ۳۹۱

حاکمیت آنان را نداشته باشند. این است که ابوبکر وقتی به خلافت رسید "بعث الی فدک من أخرج وکیل فاطمة بنت رسول الله (ص) منها": "کسی را به فدک فرستاد و آن شخص، وکیل حضرت فاطمه (س) - دختر رسول خدا(ص) - را از آنجا اخراج کرد."

علت این که در "منها" ضمیر مؤنث آمده، به اعتبار "قریة" است؛ یعنی: چون "قریة" مؤنث مجازی می‎باشد، ضمیری که به آن برمی گردد مؤنث آورده شده است.

محاجه حضرت زهرا(س) با ابوبکر

(فجأت فاطمة الزهراء(س) الی أبی بکر)
(پس حضرت فاطمه (س) نزد ابوبکر رفتند.)
(ثم قالت: لم تمنعنی میراثی من أبی رسول الله (ص) و أخرجت وکیلی من فدک ؟)

(آنگاه فرمودند: [ای ابوبکر!] چرا مرا از میراث پدرم، رسول خدا(ص) محروم کرده و نماینده و وکیل من را از فدک بیرون کردی ؟)

حضرت در اینجا می‎فرمایند: "میراثی" و از فدک تعبیر به میراث می‎کنند؛ ولی در عبارت بعدی می‎فرمایند: "و قد جعلها لی رسول الله (ص) بأمر الله تعالی" یعنی: پیامبر خدا(ص) به امر خدای متعال فدک را برای من قرار داده است.

"میراث" بعد از وفات تعلق می‎گیرد در حالی که فدک در زمان حیات پیامبر(ص) به حضرت فاطمه (س) تعلق گرفته است. طریقه جمع این دو عبارت آن است که گفته شود: منظور از "میراث" ارث اصطلاحی که

ناوبری کتاب