صفحه ۳۸۹

شروع ماجرا به روایت امام صادق (ع)

(عن أبی عبدالله (ع)، قال: لما بویع أبوبکر و استقام له الامر علی جمیع المهاجرین و الانصار)

(امام صادق (ع) فرمودند: زمانی که با ابوبکر بیعت شد و پایه های حکومت او بر تمام مهاجرین و انصار محکم گشت.)

"أمر" معمولا به حکومت گفته می‎شود؛ در قرآن هم که می‎فرماید: (و شاورهم فی الامر) سوره آل عمران (3)، آیه 159؛ یعنی: و یا حضرت امیر(ع) که می‎فرماید: "فلما نهضت بالا مر نکثت طائفة و مرقت أخری"نهج البلاغة، خطبه سوم، خطبه شقشقیه. "همین که حکومت به دست من رسید، عده ای بیعت را نقض کردند و عده ای دیگر از دین خارج شدند." در تمامی این عبارتها مقصود از "أمر" حکومت است، و از حکومت به لفظ "أمر" تعبیر می‎کرده اند.

در اینجا هم امام صادق (ع) می‎فرمایند: "زمانی که با ابوبکر بیعت شد و امر بر او محکم گردید." یعنی: حکومت او بر مسلمانان استحکام یافت.

(بعث الی فدک من أخرج وکیل فاطمة بنت رسول الله (ص) منها)

(شخصی را به فدک فرستاد تا آن شخص، وکیل حضرت فاطمه (س) را از آنجا بیرون کند.)

از این عبارت معلوم می‎شود که حضرت زهرا(س) وکیل و کارگزاری در منطقه فدک داشته اند، و همین مؤید این است که فدک در

ناوبری کتاب