صفحه ۳۸۷

فرقه واقفیه است."فرقه واقفیه" به کسانی گفته می‎شود که تا امام هفتم را قبول دارند، ولی امامان دیگر بعد از امام هفتم را به امامت قبول ندارند.

نزد سه نفر از وکلای حضرت موسی بن جعفر(ع) پول زیادی موجود بود، وقتی حضرت به شهادت رسیدند، آنها گفتند که حضرت از دنیا نرفته بلکه غایب شده و بعدا خواهند آمد، برای این که می‎خواستند پولها و خمس را تحویل امام رضا(ع) ندهند. این سه نفر عبارت بودند از: "زیاد قندی"، "علی بن أبی حمزه بطائنی" و "عثمان بن عیسی"؛ اما در عین حال علمای علم رجال می‎گویند که عثمان بن عیسی، موثق است و به روایتش عمل می‎شود.

نکته ای که وجود دارد این است که غیر از این روایت، ما در جایی ندیدیم که عثمان بن عیسی از امام صادق (ع) روایت داشته باشد؛ در حقیقت ما در این که عثمان بن عیسی بتواند از امام صادق (ع) روایت نقل کند مشکل داریم؛ چون او از طبقه ششم و هم عصر حضرت کاظم (ع) بوده است، و تنها کسانی که از طبقه پنجم باشند می‎توانند از امام صادق (ع) روایت نقل کنند.

این در مورد عثمان بن عیسی؛ و اما "حماد بن عثمان" (در تفسیر علی بن ابراهیم آمده بود: "عن عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان...)" ذوطبقتین است، یعنی: هم از طبقه ششم و هم از طبقه پنجم می‎باشد، به عبارت دیگر می‎تواند هم از امام صادق (ع) و هم از امام کاظم (ع) روایت نقل کند.

ما احتمال می‎دهیم که عبارت در اصل به این صورت بوده است:

ناوبری کتاب