صفحه ۳۸۶

زمان امام حسن عسکری (ع) زندگی می‎کرده است و اکنون در قم در همین قبرستان شیخان مدفون است. در زمان طاغوت می‎خواستند قبر ایشان را خراب کنند، ولی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رفتند بالای سر قبر او و فاتحه خواندند و همین کار موجب شد که آنها بترسند و خراب نکنند.

"علی بن ابراهیم" از پدرش "ابراهیم بن هاشم" نقل می‎کند؛ ابراهیم بن هاشم اول در کوفه زندگی می‎کرده ولی بعدها به قم آمده، و اولین کسی است که احادیث کوفی ها را یعنی احادیثی را که در کوفه مورد قبول شیعیان بوده در قم نشر داده و قمی ها نیز احادیث او را تلقی به قبول کرده اند.

ابراهیم بن هاشم که خود از طبقه هفتم است از "ابن ابی عمیر" که از طبقه ششم و از بزرگان اصحاب اجماع در میان راویان حدیث چند نفر هستند که علمای علم رجال می‎گویند اگر سلسله سند حدیثی تا آنان درست باشد، از آنان به بعد تا برسد به معصوم (ع)، هرکس در سند باشد قابل اعتماد است، هرچند او شناخته نشده باشد؛ و به این چند نفر "اصحاب اجماع" گفته می‎شود. برخی گفته اند معنای "اصحاب اجماع" این است که خود آنان افراد مورد اعتماد می‎باشند، نه این که وسایط بین آنان و معصوم (ع) نیز مورد اعتماد باشند. و اصحاب اجماع هجده نفر هستند که اسامی آنان در کتب رجالی آمده است. می‎باشد نقل می‎کند؛ پس تا اینجا روایت از هرجهت صحیح است.

در تفسیر علی بن ابراهیم، در ادامه آمده است: "عن عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان..."؛ "عثمان بن عیسی" واقفی است و از طبقه ششم می‎باشد و با ابن ابی عمیر هم طبقه است، و علمای علم رجال می‎گویند از حضرت موسی بن جعفر(ع) و امام رضا(ع) روایت دارد. او از ارکان

ناوبری کتاب