صفحه ۳۸۵

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین

تا اینجا دو خطبه از حضرت فاطمه زهرا(س) خواندیم، یکی در مسجد پیامبر(ص) و دیگری در بستر بیماری؛ حال مناسب است روایتی را هم که از امام صادق (ع) درباره فدک نقل شده و در کتاب تفسیر قمی تفسیر قمی، ج 2، ص 155. با ذکر سند آمده است، برای خواهران و برادران بازگو کرده تا ان شاءالله بتوانیم از آن استفاده لازم را ببریم.

بررسی سند روایت

"علی بن ابراهیم قمی" در تفسیر خود، ذیل آیه شریفه: (فآت ذا القربی حقه ) سوره روم (30)، آیه 38. روایتی را از پدرش در مورد حضرت فاطمه (س) و فدک نقل می‎کند. آقایان توجه دارند که علی بن ابراهیم قمی از طبقه هشتم و از مشایخ مرحوم کلینی می‎باشد، مرحوم کلینی از طبقه نهم است در علم رجال راویان احادیث را بر حسب نقل روایتی از پیامبر(ص) و محاسبه عمر معمولی هر راوی به طبقاتی تقسیم کرده اند؛ طبقه اول اصحاب پیامبر(ص) می‎باشند؛ بعد از اصحاب، تابعین در طبقه دوم و... و به همین نسبت هر محدثی در طبقه مخصوص به خود قرار می‎گیرد. و از ایشان زیاد روایت دارد. علی بن ابراهیم در حقیقت در

ناوبری کتاب