صفحه ۳۶۶

ای دست اندرکاران امور، روزگار چیزهای عجیبی را به شما نشان می‎دهد، همان گونه که با ما کارهای عجیبی کردید. چه کسی باور می‎کرد روزگاری یک عده به نام اسلام و خلافت اسلامی به دختر و اهل بیت پیامبراکرم (ص) این همه ظلم کنند؟

در بعضی نسخه ها به جای "ماعشت أراک"، "ماعشتن أراکن..." آمده است؛ ولی معنا تفاوت نمی کند.

(و ان تعجب فعجب قولهم ) سوره رعد (13)، آیه 5.
(و اگر تعجب می‎کنی، پس شگفتی و عجب از گفتار آنهاست.)

این جمله از قرآن مجید گرفته شده است، و درباره منکران قیامت و حشر و نشر انسانها وارد شده است.

(لیت شعری، الی أی سناد استندوا؟!)
(ای کاش می‎دانستم، اینان به چه تکیه گاهی تکیه کرده اند؟)

مردم به چه تکیه گاهی تکیه کرده و علی (ع) را خانه نشین کردند؟ با عترت پیامبر(ص) این طور رفتار کرده و به سراغ دیگران رفتند!

یا این که مراد حضرت این باشد که: تکیه گاه قوی و محکمی مثل حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع) را رها کردند و به جای آنان چه کسانی را به عنوان تکیه گاه انتخاب کردند؟

(و علی أی عماد اعتمدوا؟!)
(و به چه ستون و پایه ای اعتماد کرده اند؟)

ناوبری کتاب