صفحه ۳۶۴

معادن دارند اما به خوبی از آن بهره برداری نکنند. "ظلوم" هم یعنی: یک عده ای حق دیگران را خورده و به حقوق آنان تجاوز می‎کنند.

پس تمام این کمبودهایی که می‎بینید وجود دارد به دو علت است: یکی ظلم و ستم انسانها به یکدیگر است و این که عده ای به حقوق دیگران تجاوز کرده و حق آنها را می‎خورند، و دیگری کفران نعمت کردن است؛ یعنی: انسانها به طور شایسته و صحیح از نعمت های الهی استفاده نمی کنند.

حال حضرت زهرا(س) با استناد به آیه شریفه قرآن که در سوره اعراف آمده است، می‎خواهد بفرماید که اگر شما مسلمانها به دستورات قرآن عمل می‎کردید و توصیه های پیامبراکرم (ص) را به کار می‎بستید و رهبری و خلافت را به اهلش سپرده بودید و حقوق اهل بیت پیامبر را پایمال نمی کردید، خداوند نیز برکت ها و نعمت هایش را بر شما نازل می‎کرد؛ ولی شما چنین نکردید، پس منتظر نتیجه اعمالتان باشید که هم در این دنیا و هم در آخرت عواقب آن را خواهید چشید.

سپس حضرت در ادامه سخن به آیه دیگری از قرآن تمسک کرده و می‎فرمایند:

(و الذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین ) سوره زمر (39)، آیه 51.

(و کسانی که ظلم کردند از این مردم، به زودی بدی و نتیجه کارهایی که انجام داده اند به آنها خواهد رسید، و در آن هنگام از آنان کاری ساخته نیست.)

ناوبری کتاب