صفحه ۳۵۵

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین

همان طور که گفتیم این خطبه دوم حضرت زهرا(س) است که در منزل برای زنان مهاجر و انصار، زمانی که به عیادت حضرت آمده بودند، خوانده اند.

در جلسه قبل گذشت که حضرت زهرا(س) ضمن اعتراض به مهاجر و انصار، فرمودند که این مردم چه اشکالی به امیرالمؤمنین (ع) داشتند؟ چرا نسبت به ایشان دشمنی کردند؟ جز این که آن شجاعت و شهامت ایشان در جنگ ها و بی باکی ایشان برای رضای خدا و از خودگذشتگی هایش سبب شده است که خلافت را از آن حضرت برگردانند؟

بعضی وقت ها خوبی های اشخاص سبب می‎شود که دیگران سراغشان نروند، دشمن طاووس آمد پر او !!

تصویری از حاکمیت به حق حضرت علی (ع)

حالا حضرت در ادامه می‎فرمایند:

(و تاالله لو مالوا عن المحجة اللائحة و زالوا عن قبول الحجة الواضحة )

(به خدا سوگند [اگر حضرت علی (ع) به خلافت می‎رسید] هرگاه مردم از وسط راه روشن منحرف می‎شدند و از قبول دلیل و برهان واضح سرپیچی می‎کردند،)

ناوبری کتاب