صفحه ۳۵

درس اول

بررسی سند خطبه
کیفیت رفتن حضرت زهرا(س) به مسجد
آماده شدن برای ایراد خطبه
ناله حضرت زهرا(س) و گریه شدید حاضران

ناوبری کتاب