صفحه ۳۴۷

آن مردم خلافت را از آن حضرت برگرداندند و منحرف ساختند و به عهده افرادی گذاشتند که آگاهی کامل به مسائل دینی و سیاسی جامعه نداشتند. شاید منظور از "امور دنیا" همان تدبیر کارهای مردم و تنظیم امور سیاسی و اجتماعی آنان، و مراد از "امور دین" بیان احکام دین و حفظ آنها از تحریف و بدعت و تغییر جهت و نیز هدایت مردم به ایمان و فلاح و رستگاری باشد.

(الا ذلک هو الخسران المبین ) سوره زمر (39)، آیه 15.
(آگاه باشید، این همان زیان آشکار است.)

انحراف در مسیر خلافت مسأله کوچکی نیست، چرا که:

خشت اول چون نهد معمار کج ____ تا ثریا می‎رود دیوار کج

همین که اینها ساکت نشستند و پنج نفر آمدند و در سقیفه ابوبکر را معین کردند و بعد هم با جوسازی و ارعاب و تهدید از مردم بیعت گرفتند و بالاخره خلافت را از اهلش غصب کردند، سبب شد مسیر خلافت و مسیر اسلام نیز تا ابد منحرف شود. آن وقت هر چه در آینده فساد و ظلم باشد، آنها که در آن روز ساکت نشستند و نظاره گر بودند در گناه آن شریک هستند، و این خود خسران و زیان بزرگی است.

انگیزه های سیاسی اصحاب سقیفه

(و ما الذی نقموا من أبی الحسن (ع) ؟)
(و چه عاملی باعث شد که اینها از ابی الحسن [حضرت علی (ع) ] انتقام بگیرند؟)

ناوبری کتاب