صفحه ۳۴۶

(و قواعد النبوة و الدلالة )
(و از پایه های نبوت و رهبری.)

"قواعد" جمع "قاعدة" به معنای پایه می‎باشد. "دلالة" هم به معنای راهنمایی مردم است. یعنی: از آن پایه های نبوت و رهبری، خلافت را منحرف کردند.حضرت علی (ع) با آن سابقه ای که در پیروزی اسلام و تأسیس حکومت عدل اسلامی داشتند، همچون یک پایه و اساس محکم حکومت اسلامی بودند و تنها کسی که می‎توانست مسیر نبوت را تداوم داده و ادامه دهنده سنت پیامبر(ص) باشد آن حضرت بودند، چرا که در علم و تقوا و فضایل و کمالات روحی تالی تلو پیامبر(ص) بودند، نه آنهایی که هیچ تشابه علمی و تقوایی با پیامبر نداشتند.

(و مهبط الروح الامین )
(و از محل نزول جبرئیل امین.)

هرچند بر شخص حضرت علی (ع) وحی نازل نمی شد، ولی آن حضرت نزدیکترین فرد بودند به پیامبر(ص) که محل نزول وحی بودند، و بدون واسطه از تعالیم و دستورات نازل شده بر پیامبر(ص) بهره می‎بردند.

(و الطبین [الطبن ]در بلاغات النساء "الطبن" آمده که به معنای دانا و آگاه است، و به نظر می‎رسد همین صحیح باشد؛ ولی کلمه "الطبین" در فرهنگ های لغت نیامده است. بأمور الدنیا و الدین )
(و از کسی که حاذق و آگاه به امور دنیا و دین می‎باشد.)

"طبین" به فردی که کارآزموده و حاذق باشد می‎گویند. امیرالمؤمنین (ع) حاذق است و نسبت به امور دین و دنیا آگاه است؛ اما

ناوبری کتاب