صفحه ۳۳۵

به هر حال "سوید بن غفلة" فردی مسلمان و مخلص بوده و در حدود سال 85 هجری از دنیا رفته است. او از معمرین بوده و عمر طولانی داشته است؛ البته در سن او اختلاف است؛ سن او را از 110 سال تا 130 سال ذکر کرده اند، ولی بیشتر از 130 سال نگفته اند. در هر صورت راوی این خطبه موثق بوده و رجال خاصه و عامه از او نام برده اند.

عیادت زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا(س)

در کتاب "احتجاج" آمده است:

"قال سوید بن غفلة : لما مرضت فاطمة (س) المرضة التی توفیت فیها"

(سوید بن غفلة می‎گوید: زمانی که حضرت فاطمه (س) بیمار شدند، به آن بیماری ای که در آن از دنیا رفتند.)

"اجتمعت الیها نساء المهاجرین و الانصار لیعدنها"
(زنان مهاجر و انصار بر گرد ایشان جمع شدند تا از آن حضرت عیادت کنند.)
"فقلن لها: کیف أصبحت من علتک یا ابنة [بنت ] رسول الله (ص) ؟"
(پس خطاب به آن حضرت گفتند: چگونه صبح کردید از بیماری ای که دارید؟

ای دختر رسول خدا(ص) !)

"فحمدت الله و صلت علی أبیها"

(پس حضرت زهرا(س) حمد خدا را به جای آورده و بر پدرشان درود فرستادند.)

در اینجا راوی تفصیل حمد و ثنای حضرت را نقل نکرده است؛ اما در خطبه اول حمد و ثنای حضرت به طور مفصل نقل شده بود.

ناوبری کتاب