صفحه ۳۱۸

من حمایت می‎نمودی. بر این اساس معنای این جمله عذرخواهی حضرت زهرا(س) از حضرت علی (ع) می‎باشد، یعنی: در عین حال شما مدافع من و حامی من هستید و اگر سخن به تندی گفتم امیدوارم خداوند عذر مرا بپذیرد.

اوج مظلومیت و غربت اهل بیت (ع)

حضرت در ادامه می‎فرمایند:

(ویلای فی کل شارق، ویلای فی کل غارب )
(وای بر من در هر صبحدم، وای بر من در هر شامگاه.)

"ویل" به معنای "وای" در فارسی است، و در حال ندبه و استغاثه "الف" به آن متصل می‎شود و "یاء" هم علامت متکلم است. "شارق" یعنی: هنگام طلوع خورشید، و "غارب" یعنی: هنگام غروب آن. در اینجا مرحوم مجلسی احتمال داده اند که "ویلای" تثنیه باشد، یعنی: دو "ویل"؛ ولی این احتمال بعید است؛ و علت این که "ویلای" فرموده اند، از برای بیان تأکید و اهمیت مسأله می‎باشد.

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که این جملات و عبارات اوج مظلومیت و غربت اهل بیت رسول خدا(ص) را می‎رساند. هنوز چند صباحی از رحلت آن حضرت نگذشته است، ولی آن قدر بر عترت و یادگار و جانشین به حق او ظلم و ستم روا می‎دارند که حضرت زهرا(س) این گونه با امیرالمؤمنین (ع) درد دل می‎کنند و سوز و گداز خود را ظاهر می‎سازند.

ناوبری کتاب