صفحه ۳۱۷

بلکه در صدد نشان دادن وضعیت آن حضرت هستند، که چرا باید شرایطی پیش آید که مثل شما که نه اهل ترس و مداهنه و ضعف هستید و نه اهل فرار از مبارزه با ظلم و ظالمان، نتوانید کلمه ای بر زبان جاری کنید و از حق قطعی خود و دختر پیامبر خدا دفاع کنید.

(لیتنی مت قبل هینتی و دون ذلتی )

(ای کاش من قبل از این حالت سکون و گوشه نشینی و پیش از این خواری و ذلت مرده بودم.)

"هینة" به معنای رفق و سکون است؛البته "هینة" به معنای ضعیف و ناتوان، و همچنین به معنای خوار و ذلیل هم آمده است، و با توجه به جمله بعدی این معانی مناسب تر است. یعنی: الان با این وضع موجود، من هم باید یک گوشه ای آرام و ساکن بنشینم، ای کاش قبل از این من مرده بودم و مجبور به تحمل این وضعیت نبودم.

حالا از این قسمت به بعد، حضرت لحن خود را عوض کرده و می‎فرمایند:

(عذیری الله منک عادیا و منک حامیا)

(خداوند عذرپذیر من باشد از جانب شما، در حالی که دفع تجاوز و ستم از من می‎کردی و حامی و پشتیبان من هستی.)

مرحوم مجلسی در کتاب "بحارالانوار" معانی مختلفی برای این عبارت ذکر کرده است. یکی از آن معانی که به نظر بهتر می‎آید این است: عذرپذیر من خدا باشد در حالی که سختی ها را از من دفع می‎کردی؛ و از

ناوبری کتاب