صفحه ۳۱۲

خلاصه، نه مهاجرین و نه انصار، حاضر نشدند به من کمک کنند؛ و این به واسطه سرسختی و لجاجت ابوبکر بود. وقتی ابوبکر روی خوش نشان نداد و حاضر شد برخورد کند، قهرا مردم ساکت می‎شوند.

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می‎فرماید: "و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من عصم الله"نهج البلاغة، خطبه 210. یعنی: "توده مردم همیشه به سمت دنیا و حاکمان دنیا هستند، مگر این که کسی را خدا حفظ کند." و تجربه تاریخ نیز این را به خوبی نشان می‎دهد.

در آن شرایط که قدرت از مسیر اصلی اش منحرف شده و هر کس حاکمیت غصب را قبول می‎کرد به نان و مقامی می‎رسید، طبیعی بود که اکثر مهاجرین و انصار هم به امید نان و مقامی ساکت شوند و تحت تأثیر توجیهات به ظاهر اسلامی حاکمیت قرار گیرند. ابوبکر و همفکرانش نیز این روحیه آنان را خوب درک کرده و از آن برای تحکیم قدرت سیاسی خود استفاده کردند.

(و غضت الجماعة دونی طرفها)
(و جماعت چشم خود را روی هم گذاشتند تا مرا نبینند.)

این همه جمعیت که در مسجد بودند چشم خود را روی هم گذاشتند تا مرا نبینند، چون می‎خواستند زندگی کنند لذا چشم پوشی کردند.متأسفانه در میان مهاجرین و انصار شخصیت های زیادی بودند که حالت فوق را داشتند، در این صورت تکلیف مردم عادی روشن است !

ناوبری کتاب