صفحه ۳۰۸

کردند. احتمال دیگر این است که "فخاتک ..." باشد، یعنی: آدمهای بی سلاح و یا پرندگان ضعیف تو را شکست دادند. "ریش" به پر مرغ و پرنده می‎گویند؛ و "أعزل" به معنای مرد غیرمسلح است، و در اینجا به قرینه مقابله با "أجدل" به معنای پرنده ای است که قادر به پرواز نباشد. حضرت توطئه گران سقیفه را به پرندگان ضعیفی تشبیه کرده اند که با فریب و خیانت کار خود را انجام داده و حضرت امیر(ع) را خانه نشین کردند؛ و معنای جمله این می‎شود: ولی اکنون پرهای پرندگان ضعیف به تو خیانت کردند و یا تو را شکست دادند.

خلاصه حضرت می‎خواهند به امیرالمؤمنین (ع) بفرمایند: تو آن کسی بودی که شجاعان عرب و کسانی را که دارای قدرت و شوکت بودند با دلاوری خود شکست داده و از میان برداشتی؛ حالا کار به جایی رسیده که در مقابل افرادی همچون ابوبکر و عمر که قدرت و شجاعتی ندارند و تنها سر و صدا و هیاهو دارند تسلیم شده ای و آنان تو را شکست داده اند.

حضرت در ادامه می‎فرمایند:

عناد حاکمیت با حضرت زهرا(س)

(هذا ابن أبی قحافة یبتزنی نحلة أبی و بلغة ابنی [ابنی ])

(این پسر ابی قحافة [ابوبکر] عطیه پدرم و وسیله زندگی ساده فرزندانم را از من می‎رباید.)

"ابتزاز" یعنی: ربودن و به زور گرفتن، از ماده "بز" می‎باشد؛ "نحلة" هم به معنای عطیه و بخشش است.

ناوبری کتاب