صفحه ۳۰۷

این عبارت به چند صورت معنا شده است: یکی از این معانی را که مرحوم مجلسی در کتاب "بحارالانوار"بحارالانوار (چاپ قدیم)، ج 8، ص 126؛ و چاپ جدید، ج 29، ص 313. آورده است معنای خوبی است و از معانی دیگر رساتر و بهتر می‎باشد.

طبق این معنا حضرت شجاعان عرب - مانند "عمرو بن عبدود" - را به باز شکاری تشبیه کرده و خطاب به امیرالمؤمنین (ع) می‎فرمایند: تو کسی بودی که بالهای باز شکاری را در هم شکستی. در جنگ ها و نبردهایی همچون جنگ بدر، احد، خیبر و... سران مشرکان را شکست داده و آنان را به ذلت کشاندی، حالا ابوبکر و عمر کسی نیستند که در مقابل آنان تسلیم شده ای و گوشه خانه نشسته و هیچ اقدامی نمی کنی.

"قادمة" بال جلو را گویند؛ باز شکاری دارای ده بال جلو (شاهپر) است و به وسیله این بالها حرکت کرده و حیوانات را صید می‎کند، و به مجموعه این بالها "قوادم" گفته می‎شود، که جمع "قادمة" است. البته "قادمة" در اینجا به معنای جنس می‎باشد و لذا مفرد شده است. "أجدل" هم به معنای باز شکاری است. در اینجا حضرت شجاعان عرب را به باز شکاری که از قویترین پرنده هاست تشبیه کرده و می‎فرماید: "نقضت قادمة الاجدل": تو آن کسی بودی که بالهای باز شکاری - یعنی: شجاعان عرب - را با شجاعت شکسته و درهم کوبیدی.

"فخانک ریش الاعزل"؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این که عبارت "فخانک ..." باشد، یعنی: آدمهای بی سلاح به تو خیانت

ناوبری کتاب