صفحه ۳۰۶

"ثم انکفأت (س) و أمیرالمؤمنین (ع) یتوقع رجوعها الیه": (آنگاه حضرت به طرف خانه بازگشت در حالی که امیرالمؤمنین (ع) منتظر آمدن آن حضرت بود.)

"و یتطلع طلوعها علیه": (و چشم به راه و منتظر دیدن حضرت زهرا(س) بود.)

"تطلع" یعنی: سر کشیدن. حضرت علی (ع) مرتب سر کشیده و منتظر بازگشت حضرت فاطمه (س) بودند. از اینجا معلوم می‎شود که آن حضرت نگران حال حضرت زهرا(س) هم بوده اند که نکند خدای ناکرده بلایی به سر ایشان بیاید و دشمنان به ایشان صدمه ای وارد آورند.

"فلما استقرت بها الدار، قالت لا میرالمؤمنین (ع)": (پس وقتی حضرت در خانه قرار گرفتند، خطاب به امیرالمؤمنین (ع) کرده و فرمودند:)

(یابن أبی طالب ! اشتملت شملة الجنین )
(ای پسر ابی طالب ! همچون جنین در شکم مادر پرده نشین شده ای !)
(و قعدت حجرة الظنین )
(و همانند افراد متهم به گوشه ای نشسته ای !)

آدمهایی که متهم هستند و مورد تعقیب می‎باشند یک گوشه ای خود را مخفی می‎کنند. حالا حضرت زهرا(س) خطاب به حضرت علی (ع) می‎فرماید: "همانند آدمهای ظنین و متهم به گوشه ای نشسته ای ؟" و دست روی دست گذاشته ای ؟

(نقضت قادمة الاجدل فخانک [فخاتک ] ریش الاعزل )

(تو بودی که بالهای باز شکاری را در هم شکستی، ولی حالا پرهای پرندگان ضعیف به تو خیانت کرده اند [تو را شکست دادند].)

ناوبری کتاب