صفحه ۳۰۰

شما خاکهای زیادی حائل شده است. اینها دیگر مانعی را در راه اهداف خود احساس نمی کنند، و توطئه ها و دسیسه هایشان را شروع کرده اند. وقتی شما حیات داشتید اینها جرأت نداشتند، ولی حالا دارند کینه هایشان را ظاهر می‎کنند.

(تجهمتنا رجال و استخف بنا ____ لما فقدت و کل الارث الارض ]. مغتصب )

(پس از این که شما از دنیا رفتید مردانی با ما برخورد تند و عبوسانه کرده و ما را سبک کردند و همه ارث غصب شد.)

در نسخه احتجاج "کل الا رض" آمده، یعنی: همه زمین؛ طبق این نقل، حضرت مجموع زمین فدک را مورد اشاره قرار داده اند. "تجهم" یعنی: برخورد تند و عبوسانه. این که بعضی گفته اند: سراینده این اشعار "هند" دختر "أثاثة" بوده، قطعا این بیت و بعضی ابیات دیگر آن را شامل نمی شود، چون مضمون این بیت بیانگر این است که سراینده آن حضرت زهرا(س) است.

(و کنت بدرا و نورا یستضاء به ____ علیک ینزل من ذی العزة الکتب مقصود از نزول کتابها بر پیامبر(ص)، یا پیامهای الهی است که در مجموع به شکل قرآن درآمده است؛ و یا این که مقصود عرضه نمودن کتب آسمانی قبل از قرآن بر پیامبراکرم (ص) می‎باشد؛ زیرا آن حضرت به حقایق تحریف نشده آن کتابها کاملا آگاه بودند.)

(و تو ماه درخشان و نوری بودی که همه از نور تو بهره مند می‎شدند، و بر تو از سوی خدای صاحب عزت کتابهایی نازل می‎شد.)

ناوبری کتاب