صفحه ۲۹۹

برطرف سازد؛ شما هم یک نگاهی به دختر و دامادتان کنید و آنان را مورد توجه خود قرار دهید.

پس طبق این معنا منظور از عبارت "کل أهل..." پیامبراکرم (ص) می‎باشد، یعنی: پیامبر(ص) اهل بیتش را مورد لطف و عنایت قرار دهد.

(أبدت رجال لنا نجوی صدورهم ____ لما مضیت و حالت دونک الترب )

(بعضی افراد آشکار کردند عقده های فرو خفته در سینه هایشان را، آنگاه که تو از بین ما رفتی و تلی از خاک میان ما و تو حائل شد.)

این گروهی که علیه حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین (ع) توطئه می‎کردند، در حقیقت عقده های درونی خود را آشکار می‎ساختند. یک عده از اینها در جنگ های گذشته نظیر جنگ بدر و احد از علی (ع) ضربه خورده و نزدیکانشان توسط شمشیر امیرالمؤمنین (ع) از بین رفتند، عده دیگری از اینها از همان اول نسبت به حضرت علی (ع) حسادت می‎ورزیدند و چشم دیدن آن حضرت را نداشتند؛ حالا که پیامبر(ص) از دنیا رفته و دست اینها در توطئه باز شده است، کینه ها و عقده های سابق خود را که در سینه جمع کرده بودند نسبت به اهل بیت پیامبر(ص) و علی (ع) خالی می‎کنند.

"أبدت رجال لنا نجوی صدورهم" یعنی: آشکار کردند آنچه را که در دلهایشان مخفی داشتند. در ظاهر چیزی نمی گفتند ولی در خفا و پنهان مخالفت می‎کردند و حالا آن مخالفت هایشان را علنی ساخته اند "لما مضیت": آنگاه که شما از دنیا رفتید "و حالت دونک الترب": و میان ما و

ناوبری کتاب