صفحه ۲۹۸

ای فرستادگان ؟" ولی بیشتر در امور مکروه و ناپسند و پیشامدهای ناگوار به کار می‎رود.

(انا فقدناک فقد الا رض وابلها ____ و اختل قومک فاشهدهم و لا تغب )

(ما تو را از دست دادیم، همان گونه که زمین باران سرشار خود را از دست می‎دهد؛ و قوم تو تباه شدند؛ پس شاهد و ناظر بر آنان باش و غایب مشو.)

"وابل" یعنی: بارانی که مستمر ببارد و موجب زنده شدن زمین گردد؛ اگر زمین باران را از دست بدهد می‎میرد. حضرت خطاب به پیامبر(ص) می‎فرمایند: ما شما را از دست دادیم، همان گونه که زمین بارانی را که موجب حیات اوست از دست می‎دهد؛ یعنی: شما موجب حیات جامعه بودید.

(و کل أهل له قربی و منزلة ____ عند الاله علی الا دنین مقترب )

(هر کسی که برای او قرب و منزلتی نزد خدا هست، به بستگان خود نزدیک می‎شود.)

"أدنین" جمع "أدنی" است، مثل "مصطفین" که جمع "مصطفی" می‎باشد.

مرحوم علامه مجلسی برای این عبارت چهار معنا ذکر کرده است؛ ولی من احتمال می‎دهم که منظور حضرت زهرا(س) این باشد که: یا رسول الله (ص) ! شما که پیش خدا دارای قرب و منزلت هستی، از ما نیز یادی کن و ما را فراموش مکن؛ زیرا هر کسی که مقرب درگاه خدا شود و در بارگاه الهی منزلت پیدا کند، نزدیکان خودش را شفاعت می‎کند و واسطه می‎شود که خدا حاجت آنان را برآورد و مشکلشان را

ناوبری کتاب